Wat kunnen wij voor u betekenen

Expertisegebieden

Vastgoedadvisering. Daar zijn we goed in. Als we overigens dat woord gebruiken, heeft het uitsluitend betrekking op commercieel vastgoed. Wij adviseren zowel gebruikers als beleggers. Dus of u nu een pand wilt verwerven of huren, of juist op zoek bent naar een koper of huurder: wij staan voor u klaar met raad en daad.

 

Aankoop en aanhuur

Wij adviseren bij het huren en het aankopen van commercieel vastgoed. Naast adviseur treden we ook op als uw belangenbehartiger. Met uw eisen en wensen in ons achterhoofd, gaan we op zoek naar geschikte objecten. We voeren de onderhandelingen namens u en stellen het huurcontract op of adviseren u over de koopovereenkomst. Uiteraard met als doel zo gunstig mogelijke voorwaarden voor u te bedingen. In het geval van koop wordt verder nog gekeken naar zaken zoals het bestemmingsplan, bouwkundige keuringen en vergunningen e.d. Ons team bestaat uit professionals die uw project van A tot Z kunnen uitvoeren.

Huisvestingsadvies

Een kantoorpand, bedrijfspand of winkelpand. Dat zou je kunnen zien als een stapel stenen, een dak boven je hoofd. Maar huisvesting is natuurlijk veel meer dan dat. Het is een bedrijfsmiddel dat u helpt bij het verwezenlijken van uw doelstellingen. Een vast actief op uw balans en een kostenpost. Een werkplek die van invloed is op de productiviteit van uw werknemers. Een drager van de identiteit van uw organisatie en een marketingtool. En niet te vergeten een onderdeel van de omgeving.

Huisvesting is kortom héél veel. Huisvestingsvraagstukken zijn dan ook vrijwel altijd complex van aard en vragen om een integrale benadering en zorgvuldige afwegingen. Onze huisvestingsadviseur geeft u een glashelder inzicht in de huisvestingskosten en de mogelijkheden van een gebouw. Zo kunt u een gefundeerde beslissing nemen of u een gebouw wilt behouden, renoveren/verbouwen of vervangen. Heeft u verschillende gebouwen? Dan brengen wij uw huisvestingssituatie graag in kaart met een strategisch huisvestingsplan.

Onze diensten op het gebied van huisvesting bestaan uit locatieonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, programma van eisen en omgevingsvergunning.

Beleggingsadvies

Om het maximale rendement uit een object, project of portefeuille te halen, is de tussenkomst van een professioneel vastgoedadviseur onmisbaar. Wij adviseren zowel particuliere als institutionele beleggers bij de aan- en verkoop van beleggingen in zakelijk vastgoed (verhuurde woningen, kantoorpanden, winkel- horecapanden en bedrijfspanden).

We kijken allereerst naar de kansen en risico’s op de korte en middellange termijn, die voortvloeien uit de operationele exploitatie van het vastgoed. Denk aan de huurinkomsten, leegstand en onderhoudskosten. Maar we kijken ook naar de ontwikkeling van de economische waarde van het vastgoed op de langere termijn en manieren waarop we de marktwaarde kunnen beïnvloeden. Positief uiteraard.

Projectmatig verhuur en beheer

Bent u eigenaar of verhuurder van commercieel vastgoed en hebt u te maken met leegstand? Wij kijken naar de kansen en risico’s die uw vastgoed biedt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheid om een gebouw te herontwikkelen, herbestemmen of transformeren. Als er een solide plan op tafel ligt, gaan we voor u op zoek naar geschikte gebruikers. Wij voeren ook de onderhandelingen met potentiële huurders. Uiteraard om voor u zo gunstige mogelijke voorwaarden te bedingen. Bestemmingsplannen, vergunningen, bouwregelgeving en de huurwetgeving zijn enkele van de onderwerpen op dit terrein waarin wij thuis zijn.