Aangehuurd: Maastricht, Kinderopvang Invoki

Omschrijving

In februari/maart 2018 werd Vervoort & Partners benaderd door Stichting INVOKI met het verzoek een geschikte vestiging te vinden voor deze organisatie in de omgeving van Maastricht. Naast deze specifieke zoekopdracht werd V&P tevens verzocht om zorg te dragen voor de volledige begeleiding hierin.

INVOKI is een professionele organisatie - actief in de Regio Amsterdam - welke een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang biedt met een doordacht pedagogisch beleid.

Bij een 'zoektocht' naar een geschikte locatie c.q. vestiging voor een kinderopvang spelen, naast de grootte van het object, onder andere de volgende factoren een belangrijke rol:

  • De directe omgeving van de opvang moet veilig, beschermd, vertrouwd en gezond zijn voor de kinderen.
  • Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen veilig gehuisvest zijn.
  • Beoordelen en in kaart brengen van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de kinderopvangruimtes.

Aan de hand van bovenstaande factoren hebben wij een zorgvuldige selectie kunnen maken uit het totale aanbod van beschikbare locaties in de regio Maastricht. Na het benaderen van de aanbieders in kwestie werden de vestigingen door ons én vertegenwoordigers van INVOKI één voor een bezocht en grondig beoordeeld.

Mede op basis van de bezichtigingen viel de keuze van INVOKI op de locatie aan de Bemelergrubbe te Maastricht. Op deze locatie is overigens ook Koninklijke Kentalis gevestigd. Kentalis Maastricht ondersteunt kinderen tot 5 jaar die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Alle noodzakelijke basisvoorzieningen betreffende de veiligheid, etc., zijn dus reeds aanwezig in deze vestiging. 

Vervoort & Partners heeft INVOKI gedurende het gehele proces begeleid c.q. geadviseerd en zorg gedragen voor de complete afhandeling van alle overeenkomsten. Namens Stichting INVOKI zijn huurafspraken gemaakt met de Gemeente Maastricht (eigenaar van het object) en de huidige huurder Kentalis.

Een en ander heeft geleid tot een succesvolle aanhuur. Vanaf januari 2019 zal INVOKI dit prachtige pand betrekken. Vervoort & Partners wenst Stichting INVOKI veel succes met de start van deze vestiging in Maastricht.

Afbeeldingen Maastricht, Kinderopvang Invoki

Disclaimer

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van deze informatie is betracht, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de vermelde gegevens.

Deze informatie wordt aan meerdere personen/instellingen verstrekt; aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbieding van dit object dient te worden gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

De verkoper/verhuurder behoudt zich het recht voor het object te gunnen aan de gegadigde van zijn keuze.

Meer informatie aanvragen?


Naam*
 
E-mail*
 
Uw vraag*